Koire

działania oferowane

działania oferowane

Specjalnie dla Państwa proponujemy zaprojektowanie i realizację warsztatów/szkoleń wykorzystując pracę na procesie, przez jaki prowadzona jest grupa uczestników. Ponieważ utrwalenie wiedzy i nabycie umiejętności jest możliwe przede wszystkim dzięki wykorzystaniu elementów treningu i doświadczenia indywidualnego, staramy się tak opracowywać naszą ofertę, aby prowadzić ćwiczenia zgodnie z cyklem Davida A. Kolba (teoria, wyciąganie wniosków do codziennego zastosowania, doświadczenie osobiste, refleksja dotycząca doświadczenia).

Przygotowując scenariusze zajęć bierzemy pod uwagę holistyczne podejście do opracowanego tematu i pokazujemy różnorodne czynniki determinujące opisywane zagadnienie.

Oferujemy autorskie warsztaty i szkolenia dotyczące następujących zagadnień:

UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE:

· Komunikacja oparta na porozumieniu i współpracy
· Asertywność
· Rozwiązywanie konfliktów

 UMIEJĘTNOŚCI INTRAPERSONALNE:

·  Inteligencja emocjonalna
·  Konstruktywna praca ze stresem
·  Optymizm i pozytywne myślenie (psychologia szczęścia)
·  Poznawanie i rozwijanie własnego potencjału

 UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE:

·  Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
·  Warsztaty umiejętności wychowawczych dla nauczycieli i opiekunów grup

 UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA WŁASNĄ OSOBĄ:

·  Zarządzanie sobą w zmianie
·  Skuteczna autoprezentacja
·  Aktywizacja zawodowa i poszukiwanie zatrudnienia
·  Schematy poznawcze i ich modyfikacja

PIELĘGNACJA I PREZENTACJA:

·  Stylizacja
·  Wizaż
·  Dietetyka i zasady zdrowego żywienia
·  Pielęgnacja  ciała i twarzy

Szczególne miejsce w naszej ofercie stanowią warsztaty kierowane do kobiet, łączące w sobie zagadnienia i działania z różnych obszarów umiejętności sprzyjających podnoszeniu samooceny w jej szerokim psychofizycznym wymiarze.

Doświadczenie i różnorodność specjalistów, z jakimi współpracujemy oraz ustawicznie rozwijane kompetencje umożliwiają nam rozszerzenie oferty aktualnie realizowanych szkoleń i warsztatów o ofertę przygotowaną na zamówienie.

Jeśli interesuje Państwa nasza oferta, w której wykorzystywane są twórcze i aktywne metody pracy z grupą zapraszamy do kontaktu.

 

facebook
KoireShop